Transhumàncies

Descripció general

El Moment de la Transhumància és el moment en què Fills del drap — Retaule d’una caiguda serà mostrat fora de Catalunya, amb presentacions a porta tancada i a portes obertes. La Vella Fam es trobarà amb companyies de teatre i practicants de fora de Catalunya, creant ponts de nodriment en dues direccions amb grups sòlids del panorama performatiu internacional que aportaran a la peça una mirada llençada des del rigor d’una feina de gran competència artesanal.

Presentacions a porta tancada i diàlegs a Le Mans (28, 29 maig 2012)
La peça viatjarà primer a La Fonderie,  a Le Mans. En aquest centre de creació i residències artístiques, La Vella Fam presentarà dues vegades Fills del drap — Retaule d’una caiguda i serà convidada a veure l’estadi present dels treball de la companyia resident en aquell moment. Després de les presentacions, hi haurà trobades i diàleg amb els membres de les dues companyies. Els diàlegs s’orientaran al voltant de l’anàlisi de Fills del drap — Retaule d’una caiguda, buscant de vehicular els pensaments i comentaris sobre el treball com a via per donar nodriment i base per continuar el desenvolupament de la peça.

ESTRENA, presentació a portes obertes i diàlegs a Palerm (8, 9 juny 2012)

Fills del drap — Retaule d’una caiguda s’estrenarà el 8 de juny 2012 a Palerm, ciutat amb una riquesa històrica, artística i musical brutals. L’estrena es farà en un espai molt especial, l’església di San Giovanni Decollato, una església desconsagrada del 1600, situada al centre històric de Palerm. Aquesta infraestructura carregada d’història té una qualitat sònica excepcional.

Presentacions a portes obertes i diàlegs a Torí (14, 15 juny 2012)

Fills del drap — Retaule d’una caiguda farà la seva pública presentació a Torí, Itàlia, els dies 14 i 15 de juny a Zona Teatro San Pietro in Vincoli. La presència de La Vella Fam a Torí serà acollida per Il Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo. A part de les presentacions públiques, els membres La Vella Fam seran convidats a presenciar els assajos i treballs del Laboratorio Permanente durant la seva visita.

Hi haurà l’oportunitat perquè La Vella Fam entri en diàleg amb determinats estudiosos i professors que s’aproximaran a la peça des d’un punt de vista més acadèmic.