Presentacions a Barcelona

MOMENT DEL RETORN

El Moment del Retorn és el moment en què es tornarà a la seu de Barcelona i és també el moment en què s’efectuarà un retorn del que s’haurà rebut durant el Moment de la Transhumància.

Després de tornar a Barcelona a mitjan juny 2012, La Vella Fam tornarà a entrar en el seu espai de treball per preparar les presentacions públiques, a portes obertes, de Fills del drap — Retaule d’una caiguda a Catalunya. Aquesta preparació s’haurà nodrit de l’experiència adquirida en el Moment de la Trashumància després de les presentacions  de la peça i dels comentaris, idees, imaginacions que s’hauran acumulat en les trobades amb diferents professionals durant els viatges.

A part de les presentacions a portes obertes que es donaran al CRA’P de Mollet del Vallès i al Festival Barcino de Barcelona, La Vella Fam també farà presentacions a porta tancada per a persones convidades al seu espai d’assaig.

Presentacions a portes obertes a CRA’P, Mollet del Vallès (4, 5 juliol 2012)

La primera presentació pública de Fills del drap — Retaule d’una caiguda a Catalunya tindrà lloc a CRA’P – pràctiques de creació i recerca artística, a Mollet del Vallès els dies 4 i 5 de juliol 2012.

CRA’P és una associació que recolza activitats d’arts escèniques basades en la recerca i la creació entorn a pràctiques escèniques. Donades les seves característiques, CRA’P atrau una pila d’espectadors molt particulars i heterogènis, descentralitzats dels cercles habituals de creació de Barcelona, amb backgrounds molt diversos i que han descobert la seva filiació amb la dansa i el teatre a través de la tasca disseminadora, que gota a gota, ha anat efectuant CRA’P.

Presentacions a portes obertes a l’Almeria Teatre (9 i 10 juliol 2012)

La propera presentació pública de Fills del drap — Retaule d’una caigudaes donarà a l’Almeria Teatre, a Barcelona, el juliol del 2012.

La peça no serà presentada com un espectacle en la programació normal de l’Almeria Teatre, sinó com un esdeveniment dintre del Festival Barcino que va néixer l’any 2007, més que com un off–off del Grec, com un Festival Llatí de Barcelona amb totes les de le llei. És un festival que vol ser una plataforma per a propostes escèniques que difícilment tindrien cabuda en una programació estable donada la seva excepcionalitat.

Presentacions a l’Estudi Sargantana (22, 26, 27, 28 de juliol 2012)

Durant aquests dies es va presentar la peça a l’espai de la Companyia La Sargantana.