El procés

La creació de Fills del drap – Retaule d’una caiguda ha seguit un procés especial. Després de germinar i créixer a Barcelona, la peça va iniciar una fase itinerant de presentacions internacionals (veure Calendari) per trobar-se amb grups de creadors i espectadors diversos al mateix temps que seguia el seu procés de maduració. A la tardor del 2012, la peça ha entrat en període d’hibernació mentre es prepara la seva evolució.