La Vella Fam

La Vella Fam és una plataforma que acull i dóna suport al treball creatiu que germina al voltant dels seus membres. Com a tal, La Vella Fam funciona com un paraigua sota del qual poden trobar-se produccions, recerca, intercanvis i difusió en el terreny, sobretot, de les arts performatives.

El treball teatral de La Vella Fam sorgeix a partir d’un entrenament actoral guiat per Pei Hwee Tan i Francesc Torrent. El treball teatral que s’hi desenvolupa entronca amb una corrent de laboratoris europeus que consideren essencial una aproximació orgànica al treball de l’actor.

La Vella Fam ha desenvolupat i desenvolupa els següents treballs:

El Romanço de Llorenç

http://simbiotic2011.wordpress.com/en-detall/el-romanco-de-llorenc

El Romanço de Llorenç, una peça de Pei Hwee Tan i Francesc Torrent, és una narració a dues veus d’una possible història —entre llegendària i veritable— de la comarca del Penedès.

Els dos performers van crear i escriure la peça després de nombroses trobades amb la gent més gran del poble de Llorenç del Penedès, i efectuant un treball intensiu de recerca i pràctica de cançons tradicionals i d’estils de contar a Catalunya.

L’abril del 2013 es va publicar un llibre amb el text de la peça: El romanço de Llorenç, de P.H. Tan i F. Torrent, Llorenç del Penedès, 2013. Edita: Ass. Portal Nou Cultural.

El Romanço de Llorenç

El Pes de la Palla, una pel·lícula documental

bloc: http://pesdelapalla.wordpress.com

tràiler: http://vimeo.com/53340076

L’any 2011, La Vella Fam (en col·laboració amb Marc Capdevila) va emprendre un projecte especial: la filmació d’un documental. El film orbita al voltant d’unes converses amb una persona capaç de percebre els “occidentals” des d’un punt de vista exterior, i de posar paraules a aquesta percepció.

«Quines són les nostres pors? Quin valor donem a la paraula? Com vivim el temps? Hi ha alguna cosa sagrada a casa nostra?» Aquestes van ser algunes de les preguntes que vam fer a l’Oumar Diallo. En els seus 42mn de durada, El Pes de la Palla busca plantar un mirall davant dels occidentals, i ens dóna així l’oportunitat de furgar en els propis hàbits de comportament.
http://vimeo.com/53340076