La Vella Fam

Fills del drap – Retaule d’una caiguda apareix com el resultat de l’impuls de les persones que des de mitjans del 2011 i fins a la tardor del 2012 han integrat La Vella Fam, quatre creadors provinents de Mèxic, Itàlia, Singapur i Catalunya. El treball teatral de La Vella Fam emergeix a partir d’una investigació actoral que entronca amb una corrent de laboratoris europeus que consideren essencial una aproximació orgànica al treball de l’actor (veure Qui som).