Fills del drap – Retaule d’una caiguda

una peça de La Vella Fam

amb el suport de:

suport del viatge a Mèxic: