Fills del drap – Retaule d’una caiguda

una peça de La Vella Fam

amb el suport de:

suport del viatge a Mèxic:

El procés

La creació de Fills del drap – Retaule d’una caiguda ha seguit un procés especial. Després de germinar i créixer a Barcelona, la peça va iniciar una fase itinerant de presentacions internacionals (veure Calendari) per trobar-se amb grups de creadors i espectadors diversos al mateix temps que seguia el seu procés de maduració. A la tardor del 2012, la peça ha entrat en període d’hibernació mentre es prepara la seva evolució.

La Vella Fam

Fills del drap – Retaule d’una caiguda apareix com el resultat de l’impuls de les persones que des de mitjans del 2011 i fins a la tardor del 2012 han integrat La Vella Fam, quatre creadors provinents de Mèxic, Itàlia, Singapur i Catalunya. El treball teatral de La Vella Fam emergeix a partir d’una investigació actoral que entronca amb una corrent de laboratoris europeus que consideren essencial una aproximació orgànica al treball de l’actor (veure Qui som).